Dziś spotkanie naszej Diakonii. Przed spotkaniem na ul. Różyckiego, wyjście ewangelizacyjne o godz. 17.00 (spotkanie pod Dworcem PKP)

Posted by | View Post | View Group

Comments are closed.