Dziękujemy Ci, Panie,
za wszelkie dobro w 2017 roku!
I prosimy
o Twoje błogosławieństwo w 2018!

Posted by | View Post | View Group

Comments are closed.