Ewangelizacja wiąże się z misją… Polecamy włączyć się w akcję “Wyślij pączka do Afryki” i wspomóc tych, którzy bardzo potrzebują tej pomocy… Pączkujemy !!! 😉

Posted by | View Post | View Group

Comments are closed.