Świadectwo Krzysztofa z wczorajszej posługi: “Czy macie spełnione marzenia? Bo…

Świadectwo Krzysztofa z wczorajszej posługi:

“Czy macie spełnione marzenia? Bo znowu się spełniło moje marzenie, które nosiłem w sercu od lat, a mianowicie zawsze chciałem brać udział w ewangelizacji ulicznej w moim rodzinnym mieście. I tak się stało. Będąc w Bytomiu, brałem udział w ulicznej ewangelizacji, którą prowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji z Bytomia. Tam był namiot, zespół muzyczny i Ci, z którymi się modliłem. Byli też kapłani, służący Sakramentem Spowiedzi. Mogłem powiedzieć świadectwo do tych, którzy tam byli. Bytomska wspólnota rozdawała drobny posiłek. Dla potrzebujących rzeczy, które dostarczyli mieszkańcy miasta. Cieszę się, że byłem w moim rodzinnym mieście i służyłem tam swoim świadectwem. Chwała Panu”.

Posted by | View Post | View Group