Świadectwo Marcina: “Słowa z konferencji Serce Dawida, które mnie poruszyły,…

Świadectwo Marcina: “Słowa z konferencji Serce Dawida, które mnie poruszyły, że miejsce powołania jest miejscem posłania zrealizowały się w czwartek (tydzień temu) ? Dostałem telefon od Joli we wtorek – jest ona odpowiedzialna za wspólnotę dorosłych przy bł.Karolinie i zaproponowała, abym w czwartek dołączył do diakoni ewangelizacyjnej, która tam powstała ? Na spotkaniu było trochę osób i były zadane pytania o obawy, o doświadczenie ewangelizacji oraz oczekiwania. Tomek spisywał wypowiedzi uczestników, potrzeba modlitwy i rozeznania, co będziemy robili w Tychach, dwie osoby chętnie by spróbowały ewangelizacji ulicznej ? Było to dobre spotkanie ? – ludzie chcą działać!”.

 

Posted by | View Post | View Group