Świadectwo Marcina z naszej Diakonii po spotkaniu mężczyzn na Jasnej…

Świadectwo Marcina z naszej Diakonii po spotkaniu mężczyzn na Jasnej Górze:

“Szczęść Boże! Doświadczenie oblężenia Jasnej Góry ? Na samym początku zakładałem, że może będzie tysiąc mężczyzn, zająłem się informowaniem o tym wydarzeniu, a dobrą okazją była konferencja Serce Dawida, na której były rozdawane materiały informujące o oblężeniu męskim Jasnej Góry oraz rozmowy. Po konferencji zakładałem, że może dwa tysiące będzie, a parę dni przed dowiedziałem się, że zapisało się 2.5 tysiąca, więc cieszyłem się, że będzie 3 tysiące. Jednak Bóg jest wielki i zaskoczył mnie, poruszając męskie serca, bo było ok. 5 tysięcy. Aula i katedra były pełne. Cieszyłem się i byłem zaangażowany w pomaganie jako organizator. Konferencje poruszające i wezwanie do działania. Przeor Jasnej Góry zadzwonił i zaproponował, aby msza była na wałach, choć wcześniej nie było takiej opcji. Był Biskup z Rygi Zbigniew, bliski mojemu sercu ewangelizator i otwarty na rozmowy z innymi kościołami chrześcijańskimi ? Na Sercu Dawida dostałem słowo prorocze – Nowe Jeruzalem a uwielbienie na oblężeniu prowadziła właśnie ta wspólnota i prowadzi działania ewangelizacyjne. Chwilę rozmawiałem z Aleksandrem – liderem tej wspólnoty ? Pragnienie serca pojechać do Rygi a z Nowym Jeruzalem współpraca w dziele ewangelizacji. Warto było podjąć trud reklamy tego wydarzenia, bo miło zostałem zaskoczony, krok wiary, a Bóg Ojciec działa, Jemu chwała, cześć i uwielbienie”.

 

Posted by | View Post | View Group