Dziś była ewangelizacja uliczna, którą zorganizował moderator diecezjalny ks. Waldemar…

Dziś była ewangelizacja uliczna, którą zorganizował moderator diecezjalny ks. Waldemar Maciejewski. Oto świadectwo odpowiedzialnego za naszą Diakonię – Dominika Chwolika – z czasu wyjścia na ulice: Dominik: Dziś mówię Panu Jezusowi, że mam tylko 30-40 min wolnego czasu, ale dam Mu je i dołączyłem do ewangelizujących w centrum Katowic ks. Maciejewskiego i Karoliny. Dwie konkretne mocne rozmowy. Pierwsza z dwoma siostrami, jedna licealistka, druga (choć w podobnym wiek) pracowała już zarobkowo. Punktem wyjścia w tej rozmowie była miłość siostrzana. Wydawało się, że to spotkanie trwało pół godziny, a tak naprawdę w 15 min wygłoszony został im kerygmat, dane świadectwo. Obie przyjęły Pana Jezusa. Myślę, że to była też ewangelizacja dla naszej Karoliny, tak bowiem nazywała się jedna z dziewczyn (taki Boży uśmiech), a przy drugiej rozmowie Karolina musiała nas poratować swoim francuskim, na szczęście po chwili okazało się, że jedna z osób mówi po polsku. Owa druga rozmowa nie była łatwa. Spotkaliśmy małżeństwo Polaków od lat mieszkające we Francji, której sytuację religijną znamy przecież wszyscy. Pan Jezus chciał dotykać mężczyznę, który u siebie nie ma takiego oparcia czy świadectwa wiary, o jakie być może łatwiej byłoby w Polsce. Ziarno jednak zostało zasiane, otrzymali Słowo Boże, kobieta przyjęła modlitwę, zgodzili się choć na błogosławieństwo kapłana. Wierzę w to, że ktoś inny zbierze owoc i ów mężczyzna ma teraz naprawdę o czym rozmyślać. Chwała Panu!

Posted by | View Post | View Group