Głośmy Dobrą Nowinę! Sam Bóg nam daje siłę… I o głoszeniu też będzie na… Pokaż dobro! 😉

Posted by | View Post | View Group

Comments are closed.