Świadectwo Agnieszki po Warsztatach “Pokaż dobro”:

“Od 27 do 29 kwietnia trwały Warsztaty Ewangelizacji “Pokaż dobro” w Wiśle Jaworniku zorganizowane przez naszą Diakonię. Był to piękny czas. Czas radości i umocnienia. Na Warsztatach byłam wraz z moim mężem Mateuszem, który pełnił posługę liturgicznego. Mi przypadła posługa animatorki modlitwy. Pojechałam tam, abyśmy po prostu napełnili się jeszcze mocniej obecnością Pana Jezusa. Bez jakiś większych oczekiwań – po prostu spędzić czas z Panem i by on prowadził przeze mnie modlitwy. I już pierwsze kazanie ks. Waldka na Eucharystii w piątek było właśnie o obecności Pana w życiu i na ewangelizacji. I już pierwsza konferencja ks. Wojtka przypomniała o ważności modlitwy, trwaniu na niej podczas ewangelizacji. A także przypomniała piękną prawdę, by umieć tak żyć Ewangelią, aby nie musieć nawet pierwszymi o niej mówić, ale by inni zaczęli pytać: “dlaczego tak żyjecie”. Oczywiście słowa też są potrzebne, ale ewangelizowanie życiem jest bardzo ważne. To ma być styl życia w codzienności, normalność w byciu Uczniem Pana. Obecność Jezusa odnajdywałam w radości uczestników Warsztatów, w każdym uśmiechu, w pięknej pogodzie i przyrodzie. On jest wszędzie obecny. W moim mężu, we wspólnocie, w Hostii, w otoczeniu. Nade wszystko czułam Go na modlitwach wieczornych, które Duch Święty prowadził za mnie. Zdanie o trwaniu na modlitwie w trakcie ewangelizacji na tyle było silne, że zostałam jako modlitewna wraz z odpowiedzialną za Warsztaty Martą w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem w dniu, kiedy “dwójki” szły na ulice Wisły. Nawet nie wiem, kiedy minęły nam ponad 2 godziny przed Najświętszym Sakramentem. Czułam, że Pan Jezus jest obecny w kaplicy, ale i tam na ulicy. A my trwające na modlitwie, także mamy udział tam na ulicy. Jedność. Ewangelizacja w całości. Oparta na Jezusie. I nagle przyszła jedna z “dwójek” i uczestniczka zaczęła klęczeć i wychwalać Pana po ewangelizowaniu za wszystko, co uczynił. Radość napełniła kaplicę. Czas tych Warsztatów był nie tylko podsumowaniem wiedzy i zdobywaniem nowej. Był to prawdziwy czas rekolekcyjny w obecności Pana. Za to wszystko Chwała Panu!”.

Posted by | View Post | View Group