Świadectwo Gosi z naszej Diakonii po wyjściu na ulicę z Dobrą Nowiną

Ewangelizacja na ulicy jest dla mnie mocnym doświadczeniem dzielenia się miłością Bożą.
Trudno jest mi rozmawiać z ludźmi, którzy są zagonieni i nie chcą słuchać o Bogu. Pan się zatroszczył i
postawił na mojej i Dominika drodze ludzi z którymi podzieliłam się doświadczeniem miłości Bożej w
moim życiu. Czułam jak Duch Św. dawał mi poznać o czym mam mówić. Bardzo dotknęła mnie
rozmowa z dwójką nastolatków, którzy uważali się za niewierzących a jednocześnie byli spragnieni
dobra i miłości. Widziałam w tych młodych osobach moje dzieci, które też mogą zagubić się wierze.
Cieszyłam się, że chcieli nas słuchać, przyjęli Słowo Boże i modlitwę oddania się Jezusowi. Ufam, że
Pan dalej już będzie działał. Chwała Panu za ten dobry czas.

Posted by | View Post | View Group