Świadectwa z ewangelizacji ulicznej w Katowicach 1.02.2016

Konrad: kolejna poniedziałkowa ewangelizacja była czasem mocnych doświadczeń. Bóg dosłownie działał cuda na ulicy. Na początku rozmawialiśmy z dwiema gimnazjalistami. Jedna z nich przyjęła Jezusa drga zaś miał wątpliwości. Na koniec tej rozmowy kiedy modliliśmy się nad nimi Bóg skierował słowo do tej, która miała wątpliwości co do wiary. Uzdrawiał relacje między nią a matką. Potem trafiliśmy na kolejne dwie dziewczyny, jedna z nich deklarowała, że jest osobą nie wierzącą. Jednak poczuliśmy, że Bóg ją jednak choć trochę dotknął. Chwała Panu.

Dominik: dwie długie, ale owocne rozmowy. Dwie pary gimnazjalistek, w obu dziewczyny, które miały jakieś „oazowe przejścia”. Czas egzaminów, bierzmowania i różnorakich problemów. Mimo wszystko zatrzymanie na ulicy, rozmowa, co świadczy o pewnej odwadze, ale to Pan tak działa. Mi Bóg postawił znów na drodze dziwnym trafem osoby będące blisko mnie, o czym wiedzieć nie mogliśmy. Dziś kolejne osoby odnowiły lub weszły na drogę relacji z Chrystusem. Chwała Panu!

Krzysztof: Jezus zaprosił nas ponownie na ulice i poszedłem z kolegami z DDE. Mieliśmy dwie rozmowy, mimo że pogoda była nienajlepsza. W sumie spotkaliśmy cztery dziewczyny, uważnie nas słuchały i przyjęły Pana do swego życia. To było cudowne i cieszyło mnie niezależnie od deszczu. Jestem zadowolony, że znów wyszedłem na ulicę. Chwała Panu za to co uczynił!

Posted by | View Post | View Group