EWANGELIZACJA ULICZNA W KATOWICACH 17 lutego 2016

Ania: dzisiaj doświadczyłam tego, że na ulicę idziemy zawsze do konkretnych, wybranych wcześniej przez Pana Jezusa osób. Mimo, że wiele osób nam odmówiło, to te rozmowy, które udało się przeprowadzić były już „z góry zaplanowane”. Miałam też dziś takie przekonanie, że podczas rozmowy ewangelizacyjnej my i osoby, z którymi rozmawiamy, znajdujemy się
„w sferze działania Łaski” i nieważne jest to, co się dzieje wokół – inni ludzie, głośna muzyka. Jest to specjalny czas i niezwykła przestrzeń, kiedy Pan Jezus przekonuje na nowo o Swojej miłości. Nie tylko naszych rozmówców, ale i nas, ewangelizatorów.

Dominik: dwie konkretne i pozytywne rozmowy, z dziewczynami, które miały zapewne jakąś już relację z Bogiem. Jednak to On dziś nie przypadkowo przypomniał im
o swej miłości. W drugiej rozmowie okazało się, kiedy osoby przyjęły Pana Jezusa, że jedna
z nich kojarzy mnie z czasów szkolnych, dalej z parafii, bo jestem szafarzem i wreszcie
z ostatniego wywiadu, jaki z żoną mieliśmy w „Gościu”. To ostatnie nas uderzyło. Przed wywiadem modliliśmy się z naszą dziennikarką, by dał on jak najlepsze owoce, a jest już to owoc nr 3. Chwała Panu!

Posted by | View Post | View Group