Świadectwo Małgorzaty, zajmującej się w naszej Diakonii m.in. kursem Alfa:

“W minionym tygodniu gościliśmy w naszym domu pielgrzymów ŚDM z Litwy. Były to dwie dziewczyny Jovita i Beatrici. Duch Św. tak pokierował rozmieszczeniem pielgrzymów, że do nas trafiła dziewczyna, która we wspólnocie Św. Jana w Wilnie zajmuje się ewangelizacją i kursem Alfa. Zaprosiliśmy ich opiekuna Ojca Jana, który mówił po polsku więc nie było bariery językowej. Wzajemnie dzieliliśmy się organizacją kursów Alfa. Daliśmy świadectwo naszego życia we wspólnocie Ruchu Ś-Ż, o KWC i oczywiście ewangelizacji dla małżeństw i ewangelizacji na ulicy. Pokazaliśmy również film o Ruchu Ś-Ż. Za ten cudowny czas łaski chwała Panu!”.

Posted by | View Post | View Group

Comments are closed.