Modlitwa

Modlitwa o wzbudzenie zapału ewangelizacyjnego

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Prosimy, obudź w nas ewangelizacyjny zapał, bo wielu jeszcze jest braci i sióstr, którzy Ciebie prawdziwie nie znają. Natchnij nas mocą do dawania świadectwa Prawdzie. Otwieraj nasze serca, napełniaj je miłością i pomagaj nieść nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Dodawaj nam odwagi w przyznawaniu się do Ciebie, zawsze i wszędzie. Pomóż nam
z radością wychodzić naprzeciw otaczającemu nas światu, aby wszelki język mógł wyznać, że Ty, Jezu Chryste, jesteś Zbawicielem i Panem, ku Chwale Boga Ojca. Amen.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, osłaniaj nas w przeciwnościach. Sługo Boży,
księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami i pomagaj w głoszeniu Ewangelii z mocą. Amen.

 

Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego
w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski […], o którą najpokorniej proszę. Amen.

 

Modlitwa za naszą Diakonię