Materiały

MATERIAŁY RUCHU O EWANGELIZACJI

 1. Ks. Franciszek Blachnicki, Rekolekcje ewangelizacyjne, Światło-życie, 1986.

 2. Deklaracja III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych 1978.

 3. Ks. Leszek Irek SDS, Rozwój świadomości ewangelizacyjnej w Ruchu Światło-życie, [w:] Zadanie ewangelizacji – referaty z KKO, s.84-98, Lublin 1991.

 4. Ks. Krzysztof Jeżyna, Ewangelizacja indywidualna, [w:] Zadanie ewangelizacji – referaty z KKO, s.99-107, Lublin 1991.

 5. Wyjaśnienia i wskazania V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-życie w sprawie współpracy ekumenicznej w dziele pierwszej ewangelizacji, [w:] Zadanie ewangelizacji – referaty z KKO, s.117-131, Lublin 1991.

 6. Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem, Światło-życie 1988.

 7. Ks. Franciszek Blachnicki, Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii, [w:] Charyzmat “Światło-życie”. Teksty podstawowe, Światło-życie 1996, s. 89-102.

 

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI O EWANGELIZACJI

 

DOKUMENTY KOŚCIOŁA

 1. Paweł VI: Evangelii nuntiandi, 1975

 2. Paweł VI: Ecclesiam suam, 1964

 3. Jan Paweł II: Redemptoris missio, 1990

 4. Jan Paweł II: Familiaris consprtio, zwł. 51 – 54, 1981

 5. Jan Paweł II: Christifideles laici,

 6. Jan Paweł II, Eccllesia in Europa, (szczególnie 45-51);

 7. Franciszek: Evangelii Gaudium, 2013