Kategoria: Świadectwa

Zadaniem naszej Diakonii jest przede wszystkim budzenie zapału ewangelizacyjnego oraz wspomaganie działań ewangelizacyjnych: